نوآوری و طراحی افزایش راندمان بسته بندی
 
نوآوری وطراحی محصولات جدید با کاربری آسان ودقیق در رعایت دوز دارررو جهت مصرف کننده و افزایش راندمان بسته بندی برای شرکت های داروساز ، طراحی و …
کیفیت برتر تامین وارسال به موقع
 
ارائه انواع محصولات با کیفیت برتر و کوتاه ترین زمان در جهت جلب رضایت مشتری ، درک نیاز مصرف کنندگان مانند:کیفیت ، سلامت ، تامین وارسال به موقع محصول
کنترل کیفی آزمایشگاه مجهز به دستگاه کنترلی
 
این واحد مسئولیت کنترل کیفی ومیکروبی محصول از ابتدای تولید تا هنگام مونتاژ وبسته بندی را بعهده دارداین بخش از آزمایشگاههای مجهز به دستگاه کنترلی بهره می گیرد .
همراهی مشتری تا آخرین لحظه
 
شرکت پلارا متعهد میگردد تا آخرین لحظه مشتری را همراهی و سفاشات را به نحو احسنت تحویل دهد.

رقیق پاش

غلیظ پاش

ظروف درب دار