Category Archives: مکتوبات دنیای عطر

شخصیت شناسی

انتخاب عطر براساس موقعیت * شغل: عطری که سر کار استفاده می کنیدبهتر است با عطری که در میهمانی می زنید متفاوت باشد. عطر محل کار باید صمیمی و ملایم باشد و در برخورد اول ضربه ای عمل نکند؛ به خصوص در شغل هایی که با ارباب رجوع در ارتباط است. به عنوان مثال یکادامه مطلب

انتخاب عطر بر اساس رنگ پوست و شخصیت

انتخاب عطر بر اساس رنگ پوست پوست انسان بر اساس رنگ به دسته اصلی سفید، سبزه و گندمی و تیره تقسیم می شوند. برای پوست های سفید و روشن عطر های با رایحه های خنک و ترش و یا خنک و تلخ توصیه می شود. زیرا این رایحه ها با پوست آنها سازگاری بیشتری داشتهادامه مطلب